ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : สานีรัน ดอเลาะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2563,12:28  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัว
ชื่ออาจารย์ : นางสาว ฟัตมาอัสไวนี ตาเย๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,21:42  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ชื่ออาจารย์ : นางนูรีซา บินหมัดหนี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2558,14:33  อ่าน 461 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรม การออกแบบสิ่งของของเครื่องใช้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๒ จังหวัดภูเก็ต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ชื่ออาจารย์ : รอซือนิง กูโน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2555,19:36  อ่าน 764 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิคส์(E-BOOK) ม.๑-๓
ชื่ออาจารย์ : รอซือนิง กูโน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2555,19:30  อ่าน 692 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิสัยทัศน์อิสลามศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางซอลีฮะฮ์ ยูนุ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2555,08:30  อ่าน 837 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางซอลีฮะฮ์ ยูนุ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2555,08:24  อ่าน 769 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางซอลีฮะฮ์ ยูนุ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2555,08:21  อ่าน 816 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นางซอลีฮะฮ์ ยูนุ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2555,08:09  อ่าน 680 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ค่ายคนดี ศรีตาโมง
ชื่ออาจารย์ : นางซอลีฮะฮ์ ยูนุ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2555,11:56  อ่าน 706 ครั้ง
รายละเอียด..