ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.๑-๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมูฮัมมัดอัรฟิส ยูโซ๊ะ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,09:38   อ่าน 662 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.๑-๓
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฟาริช ตาเย๊ะ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,09:37   อ่าน 569 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ E-book
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมูหัมมัดฟัสรี ลาเต๊ะ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,09:36   อ่าน 595 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ E-book
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอิเลียน่า ปะจูเล็ง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,09:35   อ่าน 549 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ชั้น ม.๑-๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปาตีเม๊าะ เจ๊ะแม
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,09:16   อ่าน 527 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ชั้น ม.๑-๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฟิตรี สามะแอ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,09:16   อ่าน 548 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ชั้น ม.๑-๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอานิต้า หะยีโอ๊ะ
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,09:12   อ่าน 560 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ชั้น ม.๑-๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงซูไฮลา บือราเฮง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,09:11   อ่าน 554 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน กิจกรรมโครงงานคุณธรรม ชั้น ม.๑-๓
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงโนรฮีดายะห์ รีเพ็ง
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2555,09:10   อ่าน 615 ครั้ง