กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยาหายา แมเลาะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายยาลูวี โต๊ะพีเย๊าะ
ครู คศ.1

นายซูลกิฟลี ดะแล
พนักงานราชการ