กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนูรีซา บินหมัดหนี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอัยเสาะ อาแด
ครู คศ.3

นางสาวฟัตมาอัสไวนี ตาเย๊ะ
ครู คศ.3

นางนูรีตา โดยสมาน
ครู