กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวโนรีซัน อุเซ็ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรสนาณี เจ๊ะหลง
ครู คศ.3

นางสาวอาซูรา สาแม
ครูผู้ช่วย