ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายยาหายา แมเลาะ
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสากีน๊ะ เจ๊ะมูดอ
ครู คศ.3

นางยาวาเฮ เจ๊ะมะ
ครู คศ.3

นางรสนาณี เจ๊ะหลง
ครู คศ.3

นางสาวรอฮานา แวปามะ
ครู คศ.2

นางนูรีตา โดยสมาน

นายรอซือนิง กูโน