ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวโนรซัน อุเซ็ง
ครู คศ.3
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางซารูนี ดะแล
ครู คศ.3

นางสาวฮาซียะห์ มะสาแม
ครู คศ.2

นางมีซานี บินนิแว
ครู คศ.3

นางสาวนิรีนา นิเง๊าะ
ครู คศ.1

นางสาวอาซูรา สาแม
ครูผู้ช่วย

นางซอลีฮะฮ์ ยูนุ
พนักงานราชการ

นายซูลกิฟลี ดะแล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2