พนักงานบริการ

นายยาการียา ปะจูมอง

นายมะยูนัน เจ๊ะมะ

นายมะรอสดี ซาแม