ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง (อ่าน 3727) 06 ก.ค. 61
เผยแพร่บทเรียนเสริมการเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์ Oral Health Care (อ่าน 3002) 02 ก.ค. 61
เผยแพร่โครงงานยาสีฟันศรีตาโมง (อ่าน 3863) 02 ก.ค. 61
คู่มือการใช้งานบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ Oral Health Care (อ่าน 3845) 02 ก.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัว (อ่าน 3850) 20 มิ.ย. 61
เผยแพร่ผลงาน รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผัก (อ่าน 4115) 03 ม.ค. 61
จิตอาสา (อ่าน 3998) 31 พ.ค. 60
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิาการงานอาชีพฯ (งานเกษตร) การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (อ่าน 3894) 11 มี.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (อ่าน 3990) 26 ก.ย. 58
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ (อ่าน 4051) 15 ธ.ค. 57
กำหนดการทัศนศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ (อ่าน 4457) 14 ธ.ค. 57
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108 ล/30 (อ่าน 3924) 19 มิ.ย. 57
แนะนำเว็บไซต์ ClassMemory.com (อ่าน 3762) 04 มิ.ย. 57
สรุปผลการแข่งขันและตัวแทนแข่งขันระดับภาคของโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง (อ่าน 3823) 08 ก.ย. 56
โปรแกรม PDF2WORD (อ่าน 3896) 25 ก.ค. 56
ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม เกี่ยวกับ หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 4180) 15 ม.ค. 56
แนะนำ blog สำหรับครูปฐมวัยและน้องๆนักเรียนอนุบาล (อ่าน 4552) 25 ธ.ค. 55
สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน (อ่าน 3992) 23 ธ.ค. 55
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของครูและนักเรียนที่ร่วมมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ คอมพิวเตอร์ (อ่าน 3905) 23 ธ.ค. 55
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของครูและนักเรียนที่ร่วมมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ กลุ่มสังคมศึกษา (อ่าน 3870) 23 ธ.ค. 55
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรของครูและนักเรียนที่ร่วมมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ กลุ่มภาษาต่างประเทศ (อ่าน 3999) 23 ธ.ค. 55