ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

ชื่อเรื่อง    การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) การเลี้ยงไก่พื้นเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัยค้นคว้า   นางรอซียะ  มะแซ

โรงเรียน         บ้านบาโงกูโบ

โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2561,13:44   อ่าน 3726 ครั้ง