ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัว
ชื่อผลงาน      ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัว
        ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์   
        ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128          
ผู้เขียน          นางสาวฟัตมาอัสไวนี  ตาเย๊ะ
ปีการศึกษา    2559

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 3850 ครั้ง