ภาพกิจกรรม
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียน้บานบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ได้จัดเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ. 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมง มิตรภาพที่ 128 สพป.นราธิวาส เขต3
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2560,10:30   อ่าน 1589 ครั้ง