คณะผู้บริหาร

นายซากี สะมะแอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมูฮำมัด ฮาเระ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา