ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการใช้งานบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ Oral Health Care 23
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (Doc) Word Document ขนาดไฟล์ 983.5 KB 38
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.26 KB 36
แบบรายงานประจำปีของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 380
รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 2905
แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 183
ตัวอย่างวิจัยชั้นเรียน 147
การเขียนวิจัยชั้นเรียน 151
โปรแกรมการจัดทำ ปพ.1 ตามหลักสูตรใหม่ 2551 145
การจัดทำ ปพ.5 ด้วย โปรแกรม Excel แบบง่ายๆ ครับ 178
คู่มือการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 246
คู่มือการใช้โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 620