ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มืออบรม My office 4.0 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 27148
คู่มือการใช้งานบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ Oral Health Care 27169
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (Doc) Word Document ขนาดไฟล์ 983.5 KB 27218
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 329.26 KB 27198
แบบรายงานประจำปีของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 27532
รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 30049
แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 27396
ตัวอย่างวิจัยชั้นเรียน 27679
การเขียนวิจัยชั้นเรียน 27292
โปรแกรมการจัดทำ ปพ.1 ตามหลักสูตรใหม่ 2551 27296
การจัดทำ ปพ.5 ด้วย โปรแกรม Excel แบบง่ายๆ ครับ 27329
คู่มือการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 27395
คู่มือการใช้โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 29550