ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128
 

ข้อมูลคอมพิวเตอร์

 

 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.
      30 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      20 เครื่อง
รวม
      50 เครื่อง
ใช้งานได้:
      35 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      12 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.
      2 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:
      13 เครื่อง
รวม
      15 เครื่อง
ใช้งานได้:
      7 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      6 เครื่อง
 จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:
      65 เครื่อง
ใช้งานได้:
      42 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:
      18 เครื่อง

 

ข้อมูล ณ วันที่ 2014-05-27 23:27:18 น.

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง
ผู้ให้บริการ:
       -
ประเภท:
       -
ความเร็ว:
       -
สถานะการใช้งาน:
       -
งบประมาณ/เดือน:
       - 
 
 ระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย (LAN):
       มีระบบเครือข่าย LAN
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN):
       มีระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)


ข้อมูล ณ วันที่ 2018-06-12 10:15:51 น.