ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ปีการศึกษา 2561

 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
17
33
2
อบ.3
18
25
43
2
รวม อบ.
34
42
76
4
ป.1
40
28
68
2
ป.2
27
24
51
2
ป.3
28
19
47
2
ป.4
36
33
69
2
ป.5
34
20
54
2
ป.6
22
27
49
2
รวมประถม
187
151
338
12
ม.1
23
19
42
1
ม.2
16
8
24
1
ม.3
10
16
26
1
รวมมัธยมต้น
49
43
92
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
270
236
506
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561