ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1096240346
รหัส Smis 8 หลัก :
  96020149
รหัส Obec 6 หลัก :
  240346
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BUKETAMONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบูเกะตาโมง
ตำบล :
  บูกิต
อำเภอ :
  เจาะไอร้อง
จังหวัด :
  นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ :
  96130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/08/2479
อีเมล์ :
  school72@narathiwat3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูกิต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บูกิต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.