ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ม.ค. 55 กิจกรรมวันเด็กและวันขึ้นปีใหม่
08 ธ.ค. 54 ถึง 18 ธ.ค. 54 ศึกษาดูงานจังหวัดภาคเหนือ
คณะครูและนักเรียนทัศนศึกษาดูงานจังหวัดภาคเหนือ
06 ธ.ค. 54 ถึง 09 ธ.ค. 54 มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้

นักเรียนร่วมแข่งขันงานมหกรรมวิชาร "ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้" ครั้งที่ 61 จังหวัดชุมพร

สพป.ชุมพร เขต 1