ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ ๑๒๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 06 ก.ค. 61
เผยแพร่บทเรียนเสริมการเรียนรู้อิเล็คทรอนิคส์ Oral Health Care 02 ก.ค. 61
เผยแพร่โครงงานยาสีฟันศรีตาโมง 02 ก.ค. 61
คู่มือการใช้งานบทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ Oral Health Care 02 ก.ค. 61
เผยแพร่ผลงาน ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องสารรอบตัว 20 มิ.ย. 61
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรยีนรายวชิาการงานอาชีพฯ (งานเกษตร) การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 11 มี.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) การปลูกพืชผัก 03 ม.ค. 61
จิตอาสา 31 พ.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 26 ก.ย. 58
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 15 ธ.ค. 57
ภาพกิจกรรม
ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
อาคารละหมาด
โรงอาหาร
โรงจอดรถ
ห้องสมุด
ห้องโสต และห้องกระจายเสียง
ห้องน้ำ
แนะนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
มัสยิดกลางบ้านบูเกะตาโมง
ชุมชนบ้านบูเกะตาโมง
อาคารสรีบุหงา
บาลาเซาะบ้านบูเกะตาโมง
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
ศูนย์หัตถกรรมผ้าบาติกบ้านบูเกะตาโมง
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ขอบคุณสำหรับรายงานประจำปีของสถานศึกษา (1357/1) 13 ก.ค. 55
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าร่วมประกวดแข่งขันคลิปสื่อการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ (1235/1) 24 ก.พ. 55
คิดถึงๆๆๆ (1634/1) 10 ม.ค. 55
อยากทราบรายละเอียดเผยแพร่เอกสารครับ (1368/1) 09 พ.ย. 54
อยากจะมีเว็บไซต์แบบนี้บ้าง (1675/0) 26 ต.ค. 54
อยากทราบขั้นตอนการลงเบียนทะเบียนศิษย์เก่าค่ะ (1382/0) 23 ต.ค. 54
เวบไซต์สวยและน่าสนใจมากเลย..อยากให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมกันเยอะๆๆ (1493/0) 22 ต.ค. 54
คิดถึงโรงเรียนบ้านบูเกะตาโมงจัง (1988/1) 22 ต.ค. 54
เว็บของโรงเรียนสวยจัง สวยมาก (1915/1) 22 ต.ค. 54
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ
หน่วยงานราชการ
เว็บไซต์แนะนำ
VDO กิจกรรม